Tìm nhà sản xuất Linh kiện thụ động trực tuyến

3 công ty xuất khẩu Linh kiện thụ động
3 nhà sản xuất Linh kiện thụ động

(3) nhà cung cấp sản phẩm Linh kiện thụ động

Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Linh kiện thụ động, Cuộn cảm SMD, Các linh kiện gốm áp điện, Cuộn cảm, Phần điện cảm của chíp, Linh kiện điện tử, Bộ cộng hưởng
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Linh kiện thụ động, Giá mắc cầu chì, Thiết bị kiểm soát phản ứng điện năng, Cảm biến dòng, Cảm biến nhiệt độ, Tụ điện hóa, tụ điện phân bằng nhôm
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Linh kiện thụ động, Cuộn kháng lọc, Nhựa đúc, Cuộn cảm nhớ, Cuộn cảm, Bộ phận cảm ứng, Cuộn kháng, Cuộn cảm EMC, Bộ phận xây dựng tương thích điện từ
Giao hàng từ
 
Giao hàng đến
 
Loại hình kinh doanh
 
Giấy chứng nhận