Mục lục

Mở rộng thị trường của bạn –
Nắm bắt cơ hội mới

Nhu cầu, Ưu đãi, Việc làm, Hàng đã qua sử dụng và Kết nối kinh doanh - Quảng cáo trên các Exportpages
Công bố nhu cầu hiện tại của bạn về hàng hóa hoặc dịch vụ trên toàn thế giới tại đây. Trình bày các đề nghị hiện tại của bạn. Cung cấp máy đã qua sử dụng. Tìm nhân viên mới có trình độ, nếu cần "trên toàn cầu" hoặc thiết lập liên hệ, ví dụ: cho một dự án mới.

Bạn chưa phải là đối tác?
Đăng ký ngay!
Giới thiệu công ty và sản phẩm của bạn trên toàn thế giới!
.

Mở ra thị trường mới mà không có rào cản ngôn ngữ.