Tìm nhà sản xuất Bi chính xác trực tuyến

4 công ty xuất khẩu
3 nhà sản xuất
1 đại lý

(4) nhà cung cấp sản phẩm Bi chính xác

Nhà sản xuất   Belgium   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Bi chính xác, Các loại bóng thủy tinh kích thước chính xác, Bi thép, Bi sắt kim loại cứng, Các loại bi nhựa, Bóng bowling, Bi ngọc bích
Nhà sản xuất   Germany   Châu Á Bắc Mỹ Nam Mỹ Châu Âu
Sản phẩm: Bi chính xác, Hạt thủy tinh, Các Sản phẩm thủy tinh kỹ thuật, Các loại bóng thủy tinh kích thước chính xác, Các loại bi phản chiếu bằng thủy tinh
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Bi chính xác, Ổ bi, Mẫu đúc, Bi thép, Ổ chống ma sát lớn, Vòng bi tua bin gió, Trục quay máy tiện, Máy móc và thiết bị, Bi quay
Nhà cung cấp   Austria   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Các loại bi nhựa rỗng, Ống hình trụ, Các loại bóng thủy tinh kích thước chính xác, Bi thép, Bi sắt kim loại cứng, Các loại bi nhựa
Giao hàng từ
 
Giao hàng đến
 
Loại hình kinh doanh
 
Giấy chứng nhận