Tìm nhà sản xuất Cơ sở thí nghiệm trực tuyến

19 công ty xuất khẩu Cơ sở thí nghiệm
19 nhà sản xuất Cơ sở thí nghiệm

(19) nhà cung cấp sản phẩm Cơ sở thí nghiệm

Nhà sản xuất   Germany   Châu Âu
Sản phẩm: Máy làm kết đông cực lạnh, Tủ ấm, Buồng mô phỏng môi trường, Tủ ấm làm mát, Tủ vi khí hậu không đổi, Tủ khử trùng, Buồng kiểm tra đặc biệt
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Cơ sở thí nghiệm, Máy làm kết đông cực lạnh, Tủ đông, Tủ khử trùng, Tủ lạnh phòng thí nghiệm, Buồng kiểm tra đặc biệt, Các loại môi trường nhân tạo
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Ghế cao cấp, Ghế văn phòng công thái học, Xe đẩy chứa dụng cụ, đồ nghề, Thảm nơi làm việc, Ghế văn phòng, Ghế đẩu, Ghế chống tĩnh điện
Nhà sản xuất   Italy   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Máy làm kết đông cực lạnh, Trang thiết bị phòng mổ, Thiết bị y học, Bàn mổ xác, Tủ ấm, Thiết bị lạnh ướp xác, Tủ lạnh phòng thí nghiệm
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Thiết bị làm đông lạnh, Thiết bị xử dụng thép chống ăn mòn, Thiết bị y học, Thiết bị làm lạnh đột ngột, Bàn mổ xác, Tủ đông, Thiết bị lạnh ướp xác
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Cụm kiểm tra, Buồng mô phỏng môi trường, Các phòng kiểm tra độ phong hóa, Các phòng kiểm tra bức xạ, Các phòng kiểm tra khí hậu
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Sàn nhà bằng ESD, Nhự enpoxy, Gạch lát nền, Tấm sàn công nghiệp, Sàn gỗ thương mại, Nhựa acrilic, Sơn bê tông, Sàn epoxy, Nhưa phủ
Nhà sản xuất   Germany   Châu Âu
Sản phẩm: Tủ ấm, Hô hấp kế, Rơ le nhiệt, Thiết bị giám sát, Máy phân tích khí, Máy định lượng, Máy sấy trong phòng thí nghiệm, Bộ điều khiển hệ thống sưởi
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Các loại cát tiêu chuẩn, Tạo hình bê tông, Lò hấp, Rây dùng cho phòng thí nghiệm, Máy sàng trong phòng thí nghiệm
Nhà sản xuất   Italy   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Trang thiết bị phòng mổ, Thiết bị y học, Bàn mổ xác, Thiết bị lạnh ướp xác, Tủ lạnh phòng thí nghiệm, Tủ đông, Bàn mổ xác, Thiết bị ngân hàng máu