Tìm nhà sản xuất Nhựa trực tuyến

25 công ty xuất khẩu Nhựa
22 nhà sản xuất Nhựa
3 đại lý Nhựa

(25) nhà cung cấp sản phẩm Nhựa

Nhà sản xuất   Germany   Châu Phi Châu Âu
Sản phẩm: Tấm lát trồng cỏ, Hệ thống thu nước mưa, Bồn chứa nước mưa, Thùng nhựa, Hộp nhựa, Thùng chứa Treugut, Can nhựa, Máy lọc nước Ozon, Giỏ nhựa
Nhà cung cấp   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Hóa chất Polyamide-6, Polyamide 66, Dioctyl phthalate, Các chất chống tĩnh điện, Chất dẻo gia cố sợi thủy tinh (FRP), Chất hóa học Maleinsäureanhydrid
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Khung định dạng, Khay trộn, Hỗ trợ tăng trưởng, Hệ thống phân luồng chất lỏng, Lưới kim loại, Hệ thống ống xả công nghiệp, Lò đốt chất thải
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Boron nitride, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Dây Bạc, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine, Adenine Sulfate
Nhà sản xuất   Hungary   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Hạt nhựa nhỏ, Vật dụng bằng nhựa, Axit clohydric, Sút ăn da, Nước Javen (Sodium hypochlorite), Soda ăn mòn, Hỗn hợp nhựa nhiệt dẻo, Phân bón
Nhà sản xuất   Italy   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Fluoropolymer, Vật dụng bằng nhựa, Polyme, Polytetrafluoroethylene
Nhà sản xuất   Brasil   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Polyethylene, Polypropylene
Nhà sản xuất   Italy   Châu Âu
Sản phẩm: Cao su Butyl (IIR), Styrene, Cumene, Sút ăn da, Cyclopentane, Axeton, Phenol, o-xylene, Acrylonitin-Butadien-Styren, Etylen
Nhà sản xuất   India   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Chất Polyvinylchloride, Chỉ poliexte, Etylen, p-Xylene, Hỗn hợp nhựa nhiệt dẻo, Ethylene oxide, Các sản phẩm hóa học, Xylene, Propylene
Nhà sản xuất   Germany   Châu Á Châu Âu
Sản phẩm: Crotonaldehyd, Diamylamin, 3-Dietylaminopropylamin, N, N-Dimetyl Butylamin, Methanol, Metyl Formiat, Dimetyl, 2,2-Dimetyl-1,3-propanediol, Dioctylamin