Tìm nhà sản xuất Dụng cụ thí nghiệm trực tuyến

46 công ty xuất khẩu Dụng cụ thí nghiệm
46 nhà sản xuất Dụng cụ thí nghiệm

(46) nhà cung cấp sản phẩm Dụng cụ thí nghiệm

Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Các loại máy đo cồn, Hạt thủy tinh, Các loại dao bay phòng thí nghiệm, Dụng cụ y tế chỉ sử dụng một lần, Đầu nhỏ giọt, Máy nhỏ giọt, Các loại nắp kính
Nhà sản xuất   Germany   Châu Âu
Sản phẩm: Máy làm kết đông cực lạnh, Tủ ấm, Buồng mô phỏng môi trường, Tủ ấm làm mát, Tủ vi khí hậu không đổi, Tủ khử trùng, Buồng kiểm tra đặc biệt
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Máy trộn phòng thí nghiệm, Bơm định lượng trong phòng thí nghiệm, Các loại máy trộn từ tính, Các loại máy khuấy trong phòng thí nghiệm
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Máy trộn phòng thí nghiệm, Các loại nắp kính, Các loại máy trộn từ tính, Các loại ống Pipet đo thể tích, Các buồng đếm huyết cầu
Nhà sản xuất   Turkey   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Các loại lò dùng trong phòng thí nghiệm, Lò sấy, Lò nung nhiệt độ cao, Các loại lò buồng kín, Lò dạng ống
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Các loại nắp kính, Ống nhỏ giọt, Các loại ống Pipet đo thể tích, Các buồng đếm huyết cầu, Các loại bình định mức, Các loại ống chia độ
Nhà sản xuất   Italy   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Máy làm kết đông cực lạnh, Trang thiết bị phòng mổ, Thiết bị y học, Bàn mổ xác, Tủ ấm, Thiết bị lạnh ướp xác, Tủ lạnh phòng thí nghiệm
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Máy trộn phòng thí nghiệm, Máy ly tâm dùng trong phòng thí nghiệm, Cell cultures, Ống nhỏ giọt, Phổ kế, Quang kế, Máy vi thao tác, Thermocycler
Nhà sản xuất   Germany   Châu Âu
Sản phẩm: Tủ ấm, Hô hấp kế, Rơ le nhiệt, Thiết bị giám sát, Máy phân tích khí, Máy định lượng, Máy sấy trong phòng thí nghiệm, Bộ điều khiển hệ thống sưởi
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Máy ly tâm dùng trong phòng thí nghiệm, Máy ly tâm ống nhỏ, Máy ly tâm để bàn, Máy ly tâm làm mát, Máy ly tâm máu