Karl Hecht GmbH & Co KG „Assistent“

Sản phẩm và dịch vụ của Karl Hecht GmbH & Co KG „Assistent“ (47)

Trung tâm đo lường („MicroLite“ 3240)
Các loại nắp kính
Thiết bị đốt khí
Máy trộn phòng thí nghiệm
Bản kính mang vật (ở kính hiển vi) („ELKA“)
Nhiệt kế kỹ thuật số („Thermo Jack“)
Các loại ống lấy máu pha loãng
Các loại máy trộn từ tính
Các loại máy trộn từ tính (TMC)
Đĩa Petri
Bình đi tiểu
Máy chưng cất các loại

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Stettenerstrasse 22-24
97647
Sondheim
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001
Thành lập
1919
Quản lý
Karl-Heinz Hecht
Thomas Diepholtz
Tonja Müller
Nhân viên
85