Tìm nhà sản xuất Máy đóng gói bao túi trực tuyến

3 công ty xuất khẩu Máy đóng gói bao túi
3 nhà sản xuất Máy đóng gói bao túi

(3) nhà cung cấp sản phẩm Máy đóng gói bao túi

Nhà sản xuất   Italy   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Máy đóng gói bao túi, Công nghệ bao bì, Các hệ điền đầy vô trùng, Máy tạo vỏ các-tông, Máy dán nhãn, Máy rót chất lỏng, Thiết bị Khử trùng
Nhà sản xuất   Finland   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Máy đóng gói bao túi, Công nghệ bao bì, Các loại máy quấn màng, Máy đóng gói thực phẩm, Máy đóng gói, Máy cuốn màng phim căng, Máy ép nóng, Cân bao
Nhà sản xuất   Czech Republic   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Máy đóng gói bao túi, Công nghệ bao bì, Kỹ thuật định lượng, Máy cấp liệu, Các loại xô đóng hộp, Kỹ thuật cân đong, Máy đóng gói chuyên dụng
Giao hàng từ
 
Giao hàng đến
 
Loại hình kinh doanh
 
Giấy chứng nhận