Humboldt Verpackungstechnik GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của Humboldt Verpackungstechnik GmbH (80)

Máy cuốn (HU-535)
Máy cuốn (HU-535-L)
Máy cuốn (HU-545)
Máy cuốn (HU-545-S)
Máy cuốn (HU-600 / HU-601-D)
Máy cuốn (HU-601-S)
Máy cuốn (HU-601-SPT)
Máy cuốn (HU-702)
Máy cuốn (HU-702-S)
Máy cuốn (HU-601-A )
Máy cuốn (HU-702-A)
Máy cuốn (HU-702-NAD)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Kupferfeld 12
53819
Neunkirchen-Seelscheid
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Quản lý
Günther Stolze
Michael Stolze
Nhân viên
50