Tìm nhà sản xuất Cáp ruy-băng trực tuyến

3 công ty xuất khẩu Cáp ruy-băng
3 nhà sản xuất Cáp ruy-băng

(3) nhà cung cấp sản phẩm Cáp ruy-băng

Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Cáp ruy-băng, Cáp microphon, Dây cáp cho xe ô-tô, Cáp lai, Cáp điều khiển (thang máy), Cáp ha-lô-gen tự do, Dây máy vi âm, Dây cáp & Dây điện
Nhà sản xuất   Germany   Châu Á Châu Âu
Sản phẩm: Cáp ruy-băng, Cáp cao tần, Cáp điều khiển (thang máy), Cáp ha-lô-gen tự do, Dây cáp & Dây điện, Cáp dẫn điện, Cáp lắp đặt
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Cáp ruy-băng, Cáp cao tần, Cáp điều khiển (thang máy), Tuyến cáp chống cháy nổ, Cáp quang, Cáp quang, Đầu nối lắp sẵn, Thiết bị kẹp cáp
Giao hàng từ
 
Giao hàng đến
 
Loại hình kinh doanh
 
Giấy chứng nhận