coftech GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của coftech GmbH (29)

Bộ lọc thạch anh (TM2520A)
Bộ lọc thạch anh (TM3030A)
Bộ lọc thạch anh (TM3838A)
Bộ lọc thạch anh (TM3838A)
Bộ lọc thạch anh (TM3838A)
Bộ lọc thạch anh (TM7050A)
Mạch dao động (FCXO-07)
Mạch dao động (HE 7050/HE 5032/HE 3225)
Mạch dao động (TTS27NSH / VSH)
Mạch dao động (TTS30NSL / VSL)
Điốt chiếu sáng
Ăng ten GPS (JC-GAD1575H-5)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Heinrich-Held-Strasse 33
45133
Essen
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Thành lập
2000
Quản lý
Jürgen Hoffmann
Hans-Peter Steinberg