Schuetz Messtechnik GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của Schuetz Messtechnik GmbH (27)

Máy biến năng (PWD 2000 P/L)
Máy biến năng (PWD 3000)
Máy biến năng (MAT 2000 T)
Máy biến năng (MAT 1000)
Máy biến năng (ML 1000)
Micro ôm kế (MR 300 C-A)
Micro ôm kế (MR 270 C-A)
Máy kiểm tra vật liệu (MR 501)
Máy kiểm tra vật liệu (MR-1)
Ôm kế (MR 200 CSP-E)
Micro ôm kế (RKS)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Rheinstrasse 7d
14513
Teltow
Brandenburg
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001:2008
Thành lập
1973
Quản lý
Dipl.-Ing. Detlef Schütz