Kỹ thuật truyền động

Bühler Motor GmbH

Kỹ thuật truyền động của Bühler Motor GmbH

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Các sản phẩm khác trong lĩnh vực Kỹ thuật truyền động

Kỹ thuật truyền động
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Anne-Frank-Strasse 33-35
90459
Nürnberg
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
ISO 9001
ISO 9100
IATF 16949
Thành lập
1925
Quản lý
Mark Furtwängler
Thomas Weis
Nhân viên
1850
Social Media