Bộ so áp suất (EPM)

SITEMA GmbH & Co. KG

Bộ so áp suất (EPM) của SITEMA GmbH & Co. KG

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Địa chỉ
G.-Braun-Strasse 13
76187
Karlsruhe
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
Thành lập
1979
Quản lý
Moritz Schmalenbach
Gunnar Back
Carsten Rother
Nhân viên
50