Edilfloor SpA

Sản phẩm và dịch vụ của Edilfloor SpA (12)

Vải địa kỹ thuật
Vải địa không dệt
Vật liệu xây dựng
Thảm chống xói mòn
Vật liệu bọc
Vải poliexte không dệt
Các loại tấm không dệt
Vải địa kỹ thuật
Màng bảo vệ
Màng nhựa
Vải địa không dệt kỹ thuật
Các loại vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Via Leonardo da Vinci, 15
36066
Sandrigo (VI)
Italy
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9002
Thành lập
1976
Nhân viên
25