Wärtsilä Oy

Sản phẩm và dịch vụ của Wärtsilä Oy (15)

Các hệ thống khí sinh học (biôga)
Hệ thống phát điện
Máy phát điện chạy bằng ga
Máy phát nhiệt
Nhà máy nhiệt điện
Động cơ diesel hàng hải
Cánh quạt dành cho tàu thuyền
Máy phát điện
Xây dựng nhà máy điện
Các hệ thống nhiệt-điện tổ hợp
Hệ thống bánh lái tàu
Pin nhiên liệu

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
John Stenbergin ranta 2
00530
Helsinki
Finland
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
ISO 9001