Lehnert GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của Lehnert GmbH (21)

Các hệ thống tủ trưng bày
Lập kế hoạch sơ bộ
Các bộ phận làm tường
Mành mành cuộn
Hệ tường ngăn cách
Vách ngăn phòng
Cổng phòng sạch
Hệ thống phòng sạch
Các Công ten nơ làm văn phòng
Vách ngăn phòng
Vách ngăn phòng

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Ruhberg 11
35463
Fernwald
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Thành lập
1977
Quản lý
Lutz Köppen
Nhân viên
72