PEXIM JSC

Sản phẩm và dịch vụ của PEXIM JSC (3)

Cao su tự nhiên
Cao su tự nhiên
Cao su tự nhiên

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
1B DO SON STREET, WARD 4
70000
TAN BINH DISTRIC
HO CHI MINH CITY
Vietnam
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới