Pewag Austria GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của Pewag Austria GmbH (35)

Các xích lăng
Xích tải
Cáp móc dạng tròn
Xích neo
Chuỗi nhựa
Các đai xích
Ròng rọc
Dây xích
Xích bắt phao
Dây xích lá (phiến mỏng)
Các chuỗi xích trên cùng
Móc khoen

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Bahnhofgürtel 59
8020
Graz
Austria
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Châu Âu
Giấy chứng nhận
ISO 9001:2000
Thành lập
1730