A. MAIER Präzision GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của A. MAIER Präzision GmbH (18)

Nhựa đúc
Nhựa đúc
Đánh dấu bằng la de
Thành phần chất dẻo kỹ thuật
Bộ phận chất dẻo chi tiết
Bộ phận quay chính xác
Cút nối
Các loại ống ren
Linh kiện nhân tạo
Dưỡng cuộn dây ống
Vỏ bộ cảm biến
Liên kết kim loại-nhựa tổng hợp

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Gewerbehallestrasse 1-3
78112
St. Georgen
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
ISO 9001
ISO 14001
ISO TS 16949
Thành lập
1852
Quản lý
Achim Maier
Nhân viên
250