HITEC Messtechnik GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của HITEC Messtechnik GmbH (103)

Kính hiển vi đo lường (WMZ)
Kính hiển vi đo lường (CZW 1)
Cái vạch dấu
Thiết bị đo chiều cao các loại
Thiết bị đo chiều cao các loại
Thiết bị đo chiều cao các loại
Bộ dưỡng chuẩn kích thước
Calip đo ren
Calip đo ren
Calip đo ren

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Blumenstr. 33A
71106
Magstadt
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Châu Phi
Châu Âu
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001
Thành lập
1990
Quản lý
Raimund Kühnle
Karl Ackermann