KÖMMERLING Chemische Fabrik GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của KÖMMERLING Chemische Fabrik GmbH (7)

Lắp đặt ô tô
Đóng tàu
Khung giữ khoảng cách cho thủy tinh cách nhiệt
Các loại dịch vụ chăm sóc khách hàng
Vật liệu gắn cửa sổ
Keo bịt kín thủy tinh cách nhiệt
Keo dính quang điện

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Zweibrücker Strasse 200
66954
Pirmasens
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 14001:2004
DIN EN ISO 50001:2011
Thành lập
1897
Quản lý
Bernd Helfrich
Nhân viên
400