Hirst Magnetic Instruments Ltd

Sản phẩm và dịch vụ của Hirst Magnetic Instruments Ltd (9)

Các máy khử từ (MD Series)
Các máy khử từ (MCSD Series)
Thiết bị từ tính (MCSD Series)
Thiết bị từ tính (MCD Series)
Từ kế (PFM21)
Máy đo cảm ứng từ (GM08)
Máy đo cảm ứng từ (GM07)
Từ thông kế (IFM03)
Từ thông kế (IFM02)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Tesla House, Tregoniggie
TR11 4SN
Falmouth, Cornwall
United Kingdom
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới