Lake Shore Cryotronics, Inc.

Sản phẩm và dịch vụ của Lake Shore Cryotronics, Inc. (13)

Cảm biến nhiệt độ (GR-AA)
Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ (Model 231)
Rơ le nhiệt (Model 350)
cảm ứng ánh sáng (FBT-100-PK)
cảm ứng ánh sáng (FBT-100-SS)
Thiết bị đo từ trường (Model 460)
Thiết bị đo từ trường (Model 410)
Cảm biến nhiệt (Model 211)
Sen sơ nhiệt điện trở (PT-100)
Máy đo cảm ứng từ (Model 425)
Máy đo cảm ứng từ (Model 475)
Máy đo cảm ứng từ (Model 455)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
575 McCorkle Blvd.
43082-8888
Westerville, OH
United States
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới