Matec Srl

Sản phẩm và dịch vụ của Matec Srl (3)

Máy ép lọc (IGNIS)
Máy ép lọc (TERRAE)
Máy ép lọc (ACQUAE)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Via San Colombano 13
54100
Massa, MS
Italy
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
ISO 9001:2000
Quản lý
Matteo Goich