Praher Plastics Austria GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của Praher Plastics Austria GmbH (12)

Ống nối nhựa
Bẫy tạp chất (S4)
Van bi (M1)
Van màn (T4)
Van một chiều (K6)
Van một chiều (K4)
Van chân (Aerating Valve S4)
Ống áp lực
Van đa chiều (S4)
Cút van nối 2 đầu, ren âm
Bích giữa 2 ống bằng nhựa (K4)
Van một chiều dạng côn (S4)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Poneggenstrasse 5
4311
Schwertberg
Austria
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
ISO 9001:2008
Thành lập
1971
Quản lý
Winfried Praher
Irina Rosca
Nhân viên
250