Pedrazzoli IBP SpA

Sản phẩm và dịch vụ của Pedrazzoli IBP SpA (10)

Máy cắt ống (BROWN SN 255 MRM)
Máy uốn ống
Máy uốn ống (BEND MASTER 42 IMS)
Các loại máy cắt ống (PERRIS 350)
Cưa vòng kim loại (BROWN SN 340)
Cưa vòng kim loại (BROWN SN 350 AP-CN)
Máy cưa (BROWN 250)
Máy cưa (BROWN 300)
Các loại máy hoàn thiện đầu ống (STERN 160 IMS)
Máy uốn ống CNC (ORBITER 18 IMS)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Viale Pecori Giraldi, 51/53
36061
Bassano del Grappa (VI)
Italy
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới