Doppler S.A.

Sản phẩm và dịch vụ của Doppler S.A. (34)

Thang máy vận chuyển hàng các loại
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Thang máy vận chuyển hàng các loại
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Hệ thống đỗ xe các loại (DCS-2DL)
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Cửa ra vào thang máy các loại
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Giá nâng vật liệu
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Máy chạy bằng năng lượng gió
Hệ thống bãi đỗ xe tòa nhà (DPS-2RyC/4P)
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Thang cuốn
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Thiết bị năng lượng mặt trời
Thiết bị năng lượng mặt trời
Bộ điều khiển thang máy các loại (D-LC)
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Linh kiện thang máy

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Polykastro Industrial Park
61200
Polykastro
Greece
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
ISO 9001:2000
Thành lập
2000
Nhân viên
200