Baudat GmbH & Co. KG

Sản phẩm và dịch vụ của Baudat GmbH & Co. KG (109)

Kìm cộng lực các loại (BSS)
Kìm cộng lực các loại (BSG)
Kìm cộng lực các loại (BSK)
Ratchet single handed bolt cutter
Kìm cộng lực các loại (BSK light)
Mũi đột dập
Mũi đột dập
Các loại bơm tay (HHP8)
Bơm thủy lực (HMP2 WE)
Bơm thủy lực (HMP2 DE)
Các loại kéo cắt cáp (CA1)
Các loại kéo cắt cáp (CA2)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Alte Poststrasse 20
88525
Dürmentingen
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001:2008
Thành lập
1966
Quản lý
Daniel Wolter
Hans-Ulrich Diener
Nhân viên
65