Janitza electronics GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của Janitza electronics GmbH (28)

Trung tâm đo lường (ProData® 2)
Máy đo hiệu suất (UMG 103)
Máy đo hiệu suất (UMG 104)
Máy đo hiệu suất (UMG 604)
Máy biến thế (CT)
Máy biến thế
Máy biến thế
Hệ thống quản lý điện năng (GridVis)
Hệ thống quản lý điện năng (GridVis®-Energy)
Hệ thống quản lý điện năng (OPC Server)
Năng suất máy ngưng tụ
Hệ thống điều hòa phản ứng điện năng

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Vor dem Polstück 1
35633
Lahnau
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001
Thành lập
1961
Quản lý
Markus Janitza