Hildebrand Prüf- und Meßtechnik GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của Hildebrand Prüf- und Meßtechnik GmbH (10)

Đồng hồ đo độ dày cao su
Đồng hồ đo độ dày màng phim
Đồng hồ đo độ dày hàng dệt và cao su
Thiết bị đo nồng độ (H-300 S)
Hệ thống MICRO IRHD
Máy kiểm tra độ cứng (HD3000)
Đế kiểm tra áp suất (OS-2)
Khối độ cứng chuẩn (Type A, D, OO)
Các mẫu thử cho MICRO IRHD
Thiết bị thử độ nẩy của bóng

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Bergstrasse 9
72644
Oberboihingen
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Thành lập
1993
Quản lý
Michael Hildebrand