Magnetworld AG

Sản phẩm và dịch vụ của Magnetworld AG (23)

Nam châm
Thiết bị nâng từ trường
Nam châm vĩnh cửu
Hệ thống gắn kết từ tính
Tấm nối/ Hệ thống nối từ tính
Đầu nối từ tính
Từ tính
Khớp nối từ
Nam châm gắn kết hợp kim SmCo
Nam châm từ SmCo
Nam châm dạng bích hợp kim ALNiCo
Nam châm dạng miếng hợp kim AlNiCo

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Buchaer Strasse 6
07745
Jena
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 14001:2009
Quản lý
Dr. Minzhi Wu
Prof. Dr. Dr. Gawalek