Mục lục

Bronkhorst High-Tech BV

 • Nhà sản xuất
 • Netherlands
 • Website

Bronkhorst High-Tech BV

 • Nhà sản xuất
 • Netherlands
 • Website
 • DIN EN ISO 9001:2015
 • DIN EN ISO 14001:2015
 • ISI/IEC 17025

Bronkhorst High-Tech BV

 • Nhà sản xuất
 • Netherlands
 • Website
 • DIN EN ISO 9001:2015
 • DIN EN ISO 14001:2015
 • ISI/IEC 17025

Kỹ thuật định lượng

Kỹ thuật định lượng

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Máy đo lưu lượng khối các loại (EL-FLOW® METAL SEALED )

Máy đo lưu lượng khối các loại (EL-FLOW® METAL SEALED )

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Máy đo lưu lượng khối các loại (EL-FLOW® SELECT)

Máy đo lưu lượng khối các loại (EL-FLOW® SELECT)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Máy đo lưu lượng bằng siêu âm các loại (ES-FLOW™ Series)

Máy đo lưu lượng bằng siêu âm các loại (ES-FLOW™ Series)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Thiết bị làm bay hơi (CEM-System)

Thiết bị làm bay hơi (CEM-System)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Van kim (Series FLOW-ADJUST)

Van kim (Series FLOW-ADJUST)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Bộ điều khiển quá trình (E-8000)

Bộ điều khiển quá trình (E-8000)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Máy điều chỉnh áp suất (EL-PRESS)

Máy điều chỉnh áp suất (EL-PRESS)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Đồng hồ đo áp suất (IQ+FLOW®)

Đồng hồ đo áp suất (IQ+FLOW®)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Lưu lượng kế (IN-FLOW)

Lưu lượng kế (IN-FLOW)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Van kiểm soát

Van kiểm soát

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Thiết bị kiểm soát lưu lượng

Thiết bị kiểm soát lưu lượng

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.

Viết cho chúng tôi...