Inovatools Eckerle & Ertel GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của Inovatools Eckerle & Ertel GmbH (50)

Dụng cụ chính xác
Khoan xoắn ốc
Mũi khoan
Dụng cụ khoan
Dụng cụ bằng hợp kim cứng
Dao phay bằng hợp kim cứng
Dụng cụ đặc biệt
Đầu ta rô tạo ren trong
Dụng cụ cắt
Dụng cụ máy tiện
Dụng cụ máy tiện bằng hợp kim cứng
Bộ xoay

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Im Hütteltal 3
85125
Kinding
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001:2008
Thành lập
1990
Quản lý
Georg Eckerle
Ditmar Ertel
Nhân viên
150