Druck & Temperatur Leitenberger GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của Druck & Temperatur Leitenberger GmbH (40)

Định dạng đo
Kỹ thuật đo lường và kiểm tra
Trung tâm đo lường
Máy đo chênh lệch áp lực
Thiết bị đo áp suất tuyệt đối
Đồng hồ đo áp suất
Thiết bị chuyển đổi áp suất
Rờ-le áp lực
Máy đo tốc độ góc kỹ thuật số cầm tay
Đồng hồ đo áp suất capsun
Thiết bị đo áp lực thấp
Các loại áp kế kiểu màng

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Bahnhofstrasse 33
72138
Kirchentellinsfurt
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001
Thành lập
1969
Quản lý
Gernot Coulon