Entaco Ltd

Sản phẩm và dịch vụ của Entaco Ltd (11)

Kim may phẫu thuật
Sản phẩm y tế
Móc dây
Kim khâu
Kim máy may
Cái đê
Kim xăm
Kim xỏ khuyên
Lưỡi câu
Các loại lưỡi trích
Sản phẩm chế từ inox

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Royal Victoria Works, Birmingham Road
B80 7AP
Warwickshire
United Kingdom
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
ISO 9002
Thành lập
1991