Mục lục

MTM Power® Messtechnik Mellenbach GmbH

MTM Power® Messtechnik Mellenbach GmbH

 • DIN EN ISO 9001:2015

MTM Power® Messtechnik Mellenbach GmbH

 • DIN EN ISO 9001:2015
 
 
Không tìm thấy kết quả nào.

Bộ cấp điện AC/DC (PMAT/PCMAT60)

Bộ cấp điện AC/DC (PMAT/PCMAT60)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Bộ cấp điện AC/DC (PCMAT150)

Bộ cấp điện AC/DC (PCMAT150)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Module AC- DC (PM-IP67A)

Module AC- DC (PM-IP67A)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

AC/DC DIN Rail Module (HSA / HMA)

Power Ranges:
HSA: 15 W; 24 W; 30 W; 50 W; 75 W
HMA: 15 W; 30 W
Special Features:

 • Wide input range for worldwide applications: 90...264 VAC / 100...353 VDC
 • Cont...

Bộ nguồn 19 inch (MPK1 / MPK2)

Bộ nguồn 19 inch (MPK1 / MPK2)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

DC/DC Converters for Industrial Applications and Vehicles (PCMD / PCMD-VT)

Power Ranges: 250 W; 400 W
Special Features:

 • Wide and ultra wide input range
 • Temperature range -25...+70 °C (PCMD) / -40...+70 °C (PCMD-VT)
 • Isolation up to 4 kV...

DC/DC Converters for DIN Rail Mounting (HSD / HMG)

Power Ranges: 15 W; 30 W
Special Features:

 • Input range: 20...72 VDC
 • Continuous short circuit protection
 • No ground load (single output)
 • Temperature ran...

Chuyển đổi DC/DC (PCMDS / PCMDS-VT)

Chuyển đổi DC/DC (PCMDS / PCMDS-VT)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Chuyển đổi DC/DC (PMGS/PCMGS14)

Chuyển đổi DC/DC (PMGS/PCMGS14)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Nhà máy điện (MPG1 / MPG2)

Nhà máy điện (MPG1 / MPG2)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Thiết bị xạc pin (BLG650 / BLG1300 / BLG2000)

Thiết bị xạc pin (BLG650 / BLG1300 / BLG2000)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Bộ biến áp (HVC250)

Bộ biến áp (HVC250)

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.

Tiếp xúc