Alfa Laval AB

Sản phẩm và dịch vụ của Alfa Laval AB (21)

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống
Bộ tách dầu
Thiết bị trao đổi nhiệt
Thiết bị làm bay hơi
Thiết bị khử nước bùn
Máy bơm ly tâm
Thiết bị xử lý nước uống
Máy xử lý nước thải
Máy bơm choán chỗ
Bộ tách ly tâm
Các van hỗn hợp

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Rudeboksvägen 3
221 00
Lund
Sweden
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
EN ISO 9001
Nhân viên
600