Setral Chemie GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của Setral Chemie GmbH (49)

Sợi tự nhiên
Máy tẩy nhờn
Aerosol
Chất sơn tách
Chất làm nhả khuôn
Dầu thủy lực
Nước làm mát (COOL-setral-2/1)
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Phụ gia dầu bôi trơn
Phụ gia nhựa
Dầu máy nén (COVA-setral-HS 46)
Làm sạch công nghiệp (thiết bị, chất làm sạch xưởng, thiết bị công nghiệp)
Chất chống ăn mòn

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Salzsteinstrasse 4
82402
Seeshaupt
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
Thành lập
1969
Quản lý
Karl-Heinz Hensel
Silvia Hübner
Nhân viên
100