Hyundai Heavy Industries Europe N.V.

Sản phẩm và dịch vụ của Hyundai Heavy Industries Europe N.V. (20)

Thiết bị nâng hạ
Xe nâng
Máy xúc loại nhỏ
Máy xúc bánh xích
Thiết bị xây dựng
Xe xúc
Xe xúc loại nhỏ Skid-Steer Loader (HSL650-7A)
Xe xúc loại nhỏ Skid-Steer Loader (HSL850-7A)
Máy làm vườn
Máy xây dựng đường bộ
Chuyển đất
Xe nâng lớn

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
I.Z. Geel West 3
2440
Geel
Belgium
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001:2000