Filamos s r.o.

Sản phẩm và dịch vụ của Filamos s r.o. (16)

Thiết bị trộn cưỡng bức
Máng rung
Bơm bê tông
Máy bơm xây dựng
Thiết bị xây dựng
Máy nạp liệu
Các bộ tiếp liệu rung
Sàng rung máy các loại
Máy phun bê tông
Các loại máy trộn thạch cao
Thiết bị khai thác mỏ
Máy trộn bê tông

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Hate 546
261 01
Pribram
Czech Republic
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Quản lý
Ing. Jirí Labuda