GEOfabrics Ltd

Sản phẩm và dịch vụ của GEOfabrics Ltd (9)

Vải địa kỹ thuật
Vải địa không dệt
Thảm chống xói mòn
Vải poliexte không dệt
Vải địa kỹ thuật
Khung địa kỹ thuật
Màng nhựa
Vải địa không dệt kỹ thuật
Các loại vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Wellington Mills, Huddersfield Road
WF15 7XA
Liversedge, West Yorkshire
United Kingdom
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9002
Thành lập
1992
Quản lý
Bob Warwick