Gottlieb Nestle GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của Gottlieb Nestle GmbH (22)

Kỹ thuật la ze
Thước dây
Thiết bị đo chiều cao các loại
Thiết bị đo chiều cao các loại
Chóp nhựa dùng trong cảnh báo giao thông
Thiết bị chiếu lase trong xây dựng
Máy làm túi ni lông
Thiết bị đo góc
Cực định tầm
Thước ni vô
Tia la de quay

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Freudenstädter Strasse 37-43
72280
Dornstetten
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Châu Âu
Giấy chứng nhận
ISO 9001
Thành lập
1933
Quản lý
Bernd Nestle
Nhân viên
60