NILES Werkzeugmaschinen GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của NILES Werkzeugmaschinen GmbH (27)

Công cụ CBN (Cubic Boron Nitride-Nitrit bo lập phương)
Máy nghiền lát cắt (ZE 400)
Máy nghiền lát cắt (ZE 630)
Máy nghiền lát cắt (ZE 800)
Máy nghiền lát cắt (ZE 1000)
Máy nghiền lát cắt (ZE 1200)
Dụng cụ cắt các loại
Máy cắt bánh răng các loại (ZPI 20)
Máy cắt bánh răng các loại (ZPI 25)
Máy cắt bánh răng các loại (ZPI 30)
Máy cắt bánh răng các loại (ZX 630)
Máy cắt bánh răng các loại (ZX 800)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Nordring 20
12681
Berlin
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Quản lý
Martin Kapp
Helmut Nüssle