BOSIG GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của BOSIG GmbH (31)

Màng tấm nhựa Bitum (Bituplast® AW)
Bọt xốp pô ly ê ty len (SB-flex)
Tấm đệm kín (Aeroflex)
Đường phủ nhựa bitum
Các loại cao su đệm cửa sổ (Winflex®)
Vật liệu xây dựng
Vật liệu cách nhiệt (Rolaflex®)
Vật liệu làm kín
Tấm xốp cứng
Các chất chèn khe
Tấm phim xây dựng (Fasatan®)
Các chất trít kín dạng bọt

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Brunnenstraße 75-77
73333
Gingen
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Thành lập
1975
Quản lý
Oliver Schmid
Harry Leichmann
Nhân viên
300