BOSIG GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của BOSIG GmbH (31)

Màng tấm nhựa Bitum (Bituplast® AW)
Bọt xốp pô ly ê ty len (SB-flex)
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Tấm đệm kín (Aeroflex)
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Đường phủ nhựa bitum
Các loại cao su đệm cửa sổ (Winflex®)
Vật liệu xây dựng
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Vật liệu cách nhiệt (Rolaflex®)
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Vật liệu làm kín
Tấm xốp cứng
Các chất chèn khe
Tấm phim xây dựng (Fasatan®)
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Các chất trít kín dạng bọt

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Brunnenstraße 75-77
73333
Gingen
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Thành lập
1975
Quản lý
Oliver Schmid
Harry Leichmann
Nhân viên
300