Chempri Oleochemicals B.V.

Sản phẩm và dịch vụ của Chempri Oleochemicals B.V. (51)

Cồn decyl
Glyxerol (56-81-5)
Cồn thực vật
Nhựa thông
Natri stearate (822-16-2)
Dầu jojoba
Butyl stearate (123-95-5)
2-Metylpropylamin (78-81-9)
Sáp len
Cồn oleyl (143-28-2)
Cồn lauryl (112-53-8)
Hoá chất cơ bản

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Ottergeerde 30
4941
VM Raamsdonksveer
Netherlands
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
ISO 9001