Hartchromwerk Brunner AG

Sản phẩm và dịch vụ của Hartchromwerk Brunner AG (10)

Mạ ni ken
  • Length 1600 mm
  • Width 200 mm
  • Depth 1400 mm
Mài hình trụ
Mạ crôm
Sụ đánh bóng
Mạ crôm cứng
Mài đá
Mài dạng băng tải
Mài không định tâm
Khử nước

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Martinsbruggstrasse 94
9016
St. Gallen
Thụy Sĩ
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Châu Âu
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001
Thành lập
1965
Quản lý
Kurt Müller