Mục lục

Eppendorf SE

  • DIN EN ISO 9001
  • ISO 17025
  • ISO 13485

26.08.2022 02:00

Ống dầu ăn?

Trả lời quảng cáo

Thế hệ ống mới "Eppendorf Tubes® BioBased" được làm từ 90% "vòng tròn sinh học", nguyên liệu tái tạo (ví dụ: từ chất thải và cặn dầu ăn tái chế) và 10% từ nguyên liệu hóa thạch. Điều này có nghĩa là các ống này có kích thước 5,0 mL, 15 mL, 25 mL và 50 mL có nắp vặn được làm bằng polypropylene được chứng nhận dựa trên nguyên liệu thô tái tạo, tái sử dụng và tự gọi là "BioBased".
Với điều này, Eppendorf không còn chỉ tập trung vào việc phát triển các sản phẩm mới mà còn tập trung vào các vật liệu sản xuất mới. Theo khái niệm "Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế", mục tiêu chính là sản xuất các sản phẩm polyme theo cách bền vững hơn đáng kể, mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm được đảm bảo và hiệu suất được yêu cầu trong các nghiên cứu ngày càng khắt khe.
Trung tâm sản xuất vật tư tiêu hao ở Oldenburg / Đức đáp ứng các yêu cầu của hệ thống chứng nhận ISCC PLUS (Chứng chỉ Carbon & Bền vững Quốc tế). Ngoài ra, tính bền vững của các ống My Green Lab® được chứng nhận với các chứng chỉ ACT (Trách nhiệm giải trình, Tính nhất quán, Tính minh bạch).


Trả lời quảng cáo

thể loại
đề nghị

Quốc gia
Germany