Tìm nhà sản xuất Tủ vi khí hậu trực tuyến

5 công ty xuất khẩu Tủ vi khí hậu
5 nhà sản xuất Tủ vi khí hậu

(5) nhà cung cấp sản phẩm Tủ vi khí hậu

Nhà sản xuất   Germany   Châu Âu
Sản phẩm: Tủ vi khí hậu, Máy làm kết đông cực lạnh, Tủ ấm, Buồng mô phỏng môi trường, Tủ ấm làm mát, Tủ vi khí hậu không đổi, Tủ khử trùng
Nhà sản xuất   Italy   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Tủ vi khí hậu, Máy làm kết đông cực lạnh, Trang thiết bị phòng mổ, Thiết bị y học, Bàn mổ xác, Tủ ấm, Thiết bị lạnh ướp xác, Tủ lạnh phòng thí nghiệm
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Tủ vi khí hậu, Các loại cát tiêu chuẩn, Tạo hình bê tông, Lò hấp, Rây dùng cho phòng thí nghiệm, Máy sàng trong phòng thí nghiệm
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Tủ vi khí hậu, Máy làm kết đông cực lạnh, Tủ đông, Tủ khử trùng, Tủ lạnh phòng thí nghiệm, Buồng kiểm tra đặc biệt, Các loại môi trường nhân tạo
Nhà sản xuất   Germany   Trên toàn thế giới
Sản phẩm: Tủ vi khí hậu, Cụm kiểm tra, Buồng mô phỏng môi trường, Các phòng kiểm tra độ phong hóa, Các phòng kiểm tra bức xạ, Các phòng kiểm tra khí hậu
Giao hàng từ
 
Giao hàng đến
 
Loại hình kinh doanh
 
Giấy chứng nhận