Mục lục

Kingdream rock drill for water drilling

15.05.2024 16:15

Kingdream rock drill for water drilling

Trả lời quảng cáo

8 3/4'' Oil Platforms
All kinds of tools
Drill HJ 437 iadc tci Triangle Cone Bit
New/Used

Applicable industries
  • Manufacturing plants
  • Machine repair shops
  • Farms, construction work
  • Energy and mining

Trả lời quảng cáo

thể loại
đề nghị

Quốc gia
China

Vùng đất
Hebei

Địa điểm
404-2-G24, Peacock Villas University, Bisheng Road, Langfang

Ngày kết thúc
30.04.2025 08:25

Thông tin thêm